TÜM ALIŞVERİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO ALIŞVERİŞE BAŞLA

KULLANIM ŞARTLARI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İş bu Sözleşme, a) www.sanalcadir.com Yenibosna Merkez Mh. Çınar Cd. Kavak Sk.No:39 Bahçelievler-İSTANBUL Eren Perakende Satış ve Mağazacılık A.Ş internet sitesinin faaliyetlerini gerçekleştiren b) www.sanalcadir.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Eren Perakende'nin sahip olduğu internet sitesi www.sanalcadir.com'dan üyenin yararlanma şartlarının belirlenmesidir.
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 3.1 Üye, www.sanalcadir.com internet sitesine üye olurken vermiş olduğu kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar nezdinde doğru olduğunu, Eren Perakende'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini gayri kabulü rucü beyan ve taahhüt eder.
 • 3.2 Üye, www.sanalcadir.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Eren Perakendeye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Eren Perakendenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • 3.3 Üye, www.sanalcadir.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 • 3.4 Üye, www.sanalcadir.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • 3.5 www.sanalcadir.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleri olup, görüşler sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin Eren Perakende ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Eren Perakendenin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 3.6 Eren Perakende, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.sanalcadir.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Eren Perakende’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • 3.7 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 • 3.8 www.sanalcadir.com internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Eren Perakende sorumlu değildir.Eren Perakende, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • 3.9 www.sanalcadir.com her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,Eren Perakende’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sanal Çadır sitesi içerisinde verilen puan, indirim vs gibi özel haklar, sistem kural ihlali, sistem hatası gibi durumlarda geçersiz olabilir, alışveriş içerisinde puan, indirim ile ödenmiş kısımlar iptal edilebilir. Mücbir sebepler ve bununla sınırlı olmaksızın, altyapı yetersizliği, hükümet müdahaleleri, savaşlar, iç ayaklanmalar, kaçırma, yangın, sel, kaza, fırtına, grev, lokavt, terör saldırıları ya da bizim veya tedarikçileri etkileyen endüstriyel eylemler nedeni ile yapılamayan veya süresinde yapılamayan sevkiyatlardan şirketimiz mesul değildir.
 • 3.10 Eren Perakende, www.sanalcadir.com internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, superstep markası ve diğer markalar, www.sanalcadir.com alan adı, logo, ikon, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir ve söz konusu materyaller ilgili Kanunlarca yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Ayrıca, bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi fiiller hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.Eren Perakendenin konuya ilişkin olarak burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları da saklıdır.
 • 3.11 Eren Perakende tarafından, www.sanalcadir.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • 3.12 Eren Perakende kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Eren Perakende, üyenin www.sanalcadir.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 • 3.13 www.sanalcadir.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/ veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.sanalcadir.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.sanalcadir.com'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.Üye aksini bildirmediği sürece www.sanalcadir.com'un kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Eren Perakendeyi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.sanalcadir.com'un müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.
 • 3.14 Eren Perakende, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Eren Perakendeye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.sanalcadir.com internet sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 • 3.15 www.sanalcadir.com internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.sanalcadir.com internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • 3.16 Eren Perakende, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.sanalcadir.com internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • 3.17 Eren Perakende, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 • 3.18 Taraflar,Eren Perakendeye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 • 3.19 www.sanalcadir.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümünden mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
 • 3.20 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,Eren Perakendeyi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,Eren Perakendenin üyeye karşı üyelik sözleşmesine riayet edilmemesinden dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • 3.21 Eren Perakende, dilediği zaman hak ve sorumlulukları düzenleyen bu sayfanın içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmakta olup, kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini önemle tavsiye etmektedir.
4. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Eren Perakende tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.Eren Perakende üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.